Nieuws

Marke heeft toekomst!

Enigzins gespannen wachtte het bestuur de toeloop op de inspraak avond af. Leeft de Marke binnen Hengevelde? Voelen mensen zich aangesproken door de PR actie om te komen mee te praten?

Onodige spanning, want Hengevelde cq. De Marke leeft!

Met een opkomst van rond de 100 betrokken Hengeveldenaren was de avond meer dan sucesvol. Onder leiding van Ferenc van Damme, werkzaam voor de Provincie Overijssel, werd kort uiteen gezet hoe de "toekomstige mens" werkt, denkt en doet. Hoe speel je hier (tijdig) op in? Na deze presentatie werden er vier groepen gevormd met elk de opdracht te brainstormen over verschillende vraagstukken. Vragen welke betrekking hadden op cultuur, andere invulling, betrekken van alle leeftijdsgroepen.
Na een korte pauze werden door de tafelheren kort uiteengezet welke ideëen er naar voren waren gekomen uit de sessies. Hierin zat ook overlap, in alle groepen kwamen een paar punten steeds weer naar voren. Het muzieklokaal, jeugd en ouderen.
Alle inbreng zal worden bekeken en gefilterd, wat is haalbaar en reëel? Vanuit de zaal hebben zich al mensen gemeld welke plaats willen nemen in de werkgroep die hier mee aan de slag gaat. Top!
We houden u op de hoogte!

Like & Share


oranjenew

Contact

Bretelerstraat 16,
7496 PP Hengevelde

info@kulturhusdemarke.nl
+31 (0)547 333 779

 

© 2017 Kulturhus de Marke. All Rights Reserved. Designed By MarkT-DEsign

Zoeken